CARB711 Стаж

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на професиите аниматор, фазовчик, художник декори, художник сториборд и лейаут и други специализирани дейности в производството на анимационни филми, анимационни реклами, компютърни игри и др..

Стажът се провежда във външни студиа, в Учебно-практическите и изследователски звена на НБУ, като стажантите получават конкретни задачи и напътствия от режисьорите, художник постановчиците или супервайзерите на по-големите анимационни продукции и получават допълнителни консултации за изпълнението на задачите си от преподавателите си в НБУ.

Целите на стажа са студентите да получат практическа подготовка в реалните условия на анимационното производство, да се запознаят с действащи колеги от бранша и да получат шанс да докажат способностите си и уменията си, което би им помогнало в бъдещата им професионална реализация.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Стажът помага на студентите да получат практическа подготовка в реалните условия на анимационното производство.
Предварителни изисквания:
Департамент „ Кино, телевизия и шоубизнес“:

1. Организира провеждането на стажа на студенти от бакалавърска програма “Анимационно кино” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

Стажът протича от четири до шест седмици.

Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 5 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 120 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.

Средства за оценяване:

Две текущи оценки върху цялостното присъствие и работа на студента в съответната фирма.