CARB702 Изрезков филм (Cut outs) І част

Анотация:

Курсът “ИЗРЕЗКОВ ФИЛМ (CUT OUTS)” има за цел да запознае студентите в теоретично-практичен план с изрезковия филм като ефективен и бърз жанр за реализиране на филми с високохудожествена визуална и пластична култура и разкриване на още по-широки възможности пред студентите за разширяване кръга на тяхната практическа реализация.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Велислава Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• проблемите касаещи анимационен изрезков типаж, неговото раздвижване, ротация, ключови рисунки, колориране и композиране в отделните сцени и панорами, съобразени с движение на камерата и анимационната драматургия;

2) могат:

• да владеят кинотехнологията и спецификата на изрезковия филм;

• да прилагат в професионален план усвоената дисциплина във всички области на електронните медии, продуцентските и рекламни къщи, издателства и студия за графичен дизайн и реклама;
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен курс по “Анимационен типаж” и “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд”

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Изрезковият филм (cut-outs) именуван във франкофонските страни и като филм-деколаж с широко разпространен в световната киноанимационна практика прийом. Известни образци в изобразителните изкуства - изградени с изполването на изрезката, като компонент от общата пластика не закъснява да рефлектира и в анимационния филм. В последните десителетия CUT-OUTS утвърди своето присъствие наред с класическия, обемен (предметен) и куклен филм. Той има своите световни майстори като: Леница, Боровчик Чекала, Райзенбюхлер. В областта на изрезковият филм у нас са работили автори като: Т. Динов, Ив.Веселинов, Хр. Топузанов. Подчинен на строго специфична закономерност, произтичаща от структурата му и технология при осйществяване CUT-OUTS е по-малко динамичен от класическият филм, но далеч по-авторски експресивен. Анимационното тяло декор-типаж, осъществени директно от художника-режисьор реализира в пълна степен художествено-артистичните му възможности и придава на филма стойност на автентична авторска творба.

За реализирането си изризковият филм изисква минимални разходи за консумативи и това го прави лесно осъществим в условията на ограничен финансов ресурс.

Тематичен план

1. Изрезката в изобразителните изкуства

2. Видни представители: Брак, Пикасо, Гутузо, Ф.Хофмайстер Чеслевич

3. Демонстриране и анализ на отделни творби (автори)

4. Изрезката - CUT-OUTS - приложение в анимационния филм

5. Видни представители: Леница, Чекала, Райзинтер, Т.Динов, Ив.Веселинов, Хр.Топузанов

6. Анализ на филмите: “Господин тате” - Я.Леница; “Новият Янко музикант”; “Апел”, “Син” - Чекала, “Изгонени от рая”, “Верижна реакция” - Т.Динов; “Пътникът”, “Въжеиграчът” - Ив.Веселинов; “Електорнна домакиня”, “Икар и гравитацията” - Хр.Топузанов

7. Типажът при изрезковият филм. Особенности (условности), характерни за жанра позинг, ротейшън, липсинг, инбетоининг, Бекграунд - особености, сториборд, предснимачна подготовка, композиране под трикова камера.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Brian Lemay – “Анимационен типаж”

2. Tonw White – “Анимационен типаж”

3. Jack Hamn – “Как се рисува анимация”

4. Хук Кандл – “Анимационна библия”

5. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

6. студии на Джак Хемм, Били Уайт, Джон Халас и др.

7. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

ФИЛМИ:

Ян Леница – Полша;

Ричард Чакала – Полша;

Тодор Динов, Иван Веселинов, Стоян Дуков, Анри Кулев, Бойко кънев, Георги Чаушев;

Средства за оценяване:

КОНФЕРАНС……50….... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ.…50……... %