MODB702 Мода и конфекция

Анотация:

Курсът запознава студентите с видовете производства на мода и мястото на конфекционното производство, като обхващащо най-голям сегмент потребители. Потребителски групи и ценови сегменти.

Практическа работа с прогнозните модни издания в библиотеката на НБУ; създаване на конкретни колекции за определен моден сезон, асортимент и потребителска група.

Курсът ще даде необходимите начални познания на студентите за работа с конкретен производител или търговска верига , със спазване на асортимента и потребителските групи.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще научат основните предпоставки за създаване на промишлена колекция:

- познаване на асортимента на конкретното предприятие

- целева група

- ценови сегмент

- проучване на прогнозните материали за посочения сезон

- разработване на мудборд и колорит

- разработване на колекция

- работа в екип
Предварителни изисквания:
Понятие от моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Видове производства на мода

1.1 Висша мода

1.2 бутикови производства

1.3 конфекция

2. Особености на дизайна и производството в модните столици

2.1 Париж

2.2 Лондон

2.3 Ню Йорк

2.4 Токио

3. Разработване на промишлена колекция

3.1 целева група и ценови дял

3.2 разпределяне на студентите на екипи и работа по конкретни задания:

а. мудборд, цветова гама, мостри

б. проектиране на колекция

в. конструиране и ушиване на 1 или 2 прототипа

Литература по темите:

броеве на списанията в библиотеката

NEXTLOOK

VIEW

VIEW 2

DETAILS

L'OFFICIEL

RUNDSCHAU

и др.

Средства за оценяване:

конферанси

анализ