ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода

Анотация:

Основни цели и задачи на курса:

По време на обучението в този курс студентите усвояват основните техники за графично проектиране на портфолио за мода.За целта по време на курса студентите преминават през овладяване на програмата Adode Indesign,

което достига до усвояването на усъвършенствани техники за работa с програмата.Студентите придобиват знания и умения, необходими за изработването на дизайна и предпечатна подготовка на портфолио за мода.

Обучението се извършва в компютърните зали на НБУ,

като студентите могат да проследяват развитието на лекцията,

чрез мултимедийни презентации представени от преподавателя.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучението се извършва по Официаленият учебен курс на Adobe InDesign, който покрива основните изисквания за работа с програмата.

Описанието на проведените лекции можете да намерите качени в новата система на НБУ - MOODLE.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания към студентите желаещи да преминат курса на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

У Ч Е Б Е Н П Л А Н:

ARTB 856 Графично оформяне на портфолио за мода

2012/2013

редовно обучение

Преподавател: ас. Яна Василева

1. Основни елементи на книжно тяло.

2. Запознаване с работната област на Adobe InDesign

3. Конфигуриране на документи в програмата InDesign

4. Импортиране и редактиране на текст в InDesign

5. Дизайн на книжно тяло в програмата InDesign

6. Графично проектиране на корица

7. Типографско оформление на страница

8. Дизайн на модно портфолио за мода

9. Страниране на портфолио за мода

10. Технология на цветно изображение

11. Печат и предпечатна подготовка на портфолио

12. Оформление на периодични издания

13. Видове полиграфическа продукция

14. Самостоятелна разработка на модно портфолио

15. Тиражиране на портфолио за мода

Литература по темите:

Помощна литература:

“Официален учебен курс Adobe InDesign CS”-изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe InDesign CS2”-изд.СОФТПРЕС

“Adobe InDesign - Практическо ръководство”- Брайън Голдман -изд.Атика

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се извършва върху самостоятелно изготвени графични проекти на портфолио за мода, които студентите представят на преподавателя.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%