BAEB788D Компютърни приложения във финансите

Анотация:

курсът е предназначен за студентите от програма Икономика, специализация Финанси. Целта е да се запознаят студентите със съвременните информационни и комуникационни технологии и интегрирани компютърни информационни системи (приложения) за фирмено управление, прилагани

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Емил Денчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

съвременните информационни и комуникационни технологии и приложения за обработката на финансова информация

2) могат:

да конфигурират и работят с интегрирани компютърни информационни системи (приложения) за фирмено управление, обхващащи като функционалност бизнес процесите - управление на финанси, доставки, продажби, вземания и т.н.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по информатика, финанси и счетоводствоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Електронно банкиране. Характеристика и видове. Проектът Balcard

2. Електронно банкиране в България. Безналични плащания в Европа

3. Технологии за предаване на финансова информация. Характеристика. ATM и POS терминали. Видове банкови карти

4. Оптимизирано използване на компютърните ресурси

5. Видове програмно осигуряване. Избор на техническо и програмно осигуряване. Критерии за оценка и избор

6. Внедряване. Етапи. Физическо инсталиране. Изисквания към техническото и програмното осигуряване. Деинсталиране на програмен продукт

7. Логическо инсталиране. Конфигуриране и текуща работа с програмен продукт за обработка на финансова информация

8. Публикуване на справки в Интернет. Електронно подписване на справките с цифров сертификат

9. Защита на финансовата информация. Методи. Тенденции при защитата на финансовата информация - On-line защита в Интернет

10. Архивиране и възстановяване на финансовата информация. Текущ и постоянен магнитен архив. Изисквания. On-line архивиране

11. Администриране и оптимизиране на работната среда

12. On-line комуникации. Работа в екип

13. On-line търсене на информация. Desktop и Web търсене

14. On-line разплащания в Интернет

15. ERP и CRM системи за фирмено управление. Бизнес анализи

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Решаване на тестове и аналитични задачи по финансов анализ

Обсъждане на заданието за разработване на проект по курса

Литература по темите:

1. Къртис Фрай, Компютърни мрежи, Софт Прес, София,

2. Греъм Къртис, Бизнес информационни системи, Иван Вазов, София,

3. Microsoft Money 2007 Deluxe, Help, Microsoft, 2007

4. Списание "Банкови информационни технологии", IDG България, 2007

5. http://www.microsoft.com

6. http://www.ePay.bg

7. http://www.eBg.bg

8. http://www.eBay.com

9. http://www.ePayPal.com

10. http://www.WesternUnion.bg

11. http://www.bia-bg.com

12. http://www.stampit.org

13. http://www.apis.bg

14. http://www.borika.bg

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%