FRAB603 Практика: Преводаческа практика

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът има за цел да развие у студентите усет към:

• общите аспекти при превода на текст;

• лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

• преводаческите стратегии и техния избор;

• методите на работа със справочна литература.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Анелия Бръмбарова  д-р
гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
преп. Диан Карагеоргиев  
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на текст;

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

• да превеждат по-големи и сложни текстове и да намират адекватни решения;

. да ползват свободно справочни ресурси, свързани с практиката на превода (речници,справочници,електроннни ресурси и др.)
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Ниво B2 на владеене на френски език

• Много добро ниво на владеене на книжовния български език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите работят мърху значително по-големи текстове за превод с обем между 10 и 15 страници на различна тематика,съобразени с индивидуалните интереси и подготовка на всеки студент/ка.

Средства за оценяване:

ДВЕ ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100 %