FRAB652 Превод на икономически текст

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа. Целите на учебната дисциплина се изразяват в изграждане и доразвиване у студентите на умения и стратегии за анализ и превод на икономически текстове, запознаване със специфичната терминология от областта на икономиката и търговията, изграждане за стратегии за използване на интернет в работата на преводача на икономически текстове.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Диан Карагеоргиев  
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

- Специфичната икономическа терминология, използвана в преводаческата работа

- различни стилове на превод на икономически текстове

2) могат:

- да превеждат икономически текстове от различни сфери на икономиката и търговията, в двете посоки


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Ниво В2 на владеене на френски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Специфика на икономическия текст Лекция 2

2 Изграждане на стратегии за превод на

икономически текст Лекция 6

3 Специфична терминология Лекция 4

4 Използване на интернет софтуер в превода на икономически текстове Лекция 2

5 Проблематика на финансово-икономическия

превод Лекция 2

6 Превод на икономически текстове

от френски на български Лекция 2

7 Превод на икономически текстове

от български на френски Лекция 2

8 Практически занимания Практически занимания 10

Литература по темите:

• Научнопопулярни, художествени и специализирани текстове

• Frederic Houbert, Problematique de la traduction economique et financiere

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%