FRAB822 Самостоятелна работа по практически френски език (ЧЕ В)

Анотация:

Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: