FRAB614 История и култура на Франция - II част

Анотация:

" В курса по История и култура на Франция `(II част) се изясняват основни проблеми свързани с развитието и особеностите на културно-естетическите процеси във Франция от Френската революция (1789 г.) до наши дни ………………………………………………………………………………..

" Проследяват се основните тенденции в развитието на изобразителното изкуство, музиката, театъра, архитектурата от Френската революция през 1789 г до наши дни …………………………………………………………………………………..

" Разглеждат се основните естетически направления и специфичната им проява в отделните изкуства.

" Проследяват се типологичните връзки между литературата и другите изкуства

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

- Знаят … основните тенденции в културно-историческото развитие...на Франция (от Френската Революция в края на 18 век до наши дни ) и специфичната им проява в отделните области на изкуството (живопис, музика, архитектура, театър)

- основните представители в отделните изкуства и най-характерните им творби.

Ще могат да откриват връзки между литературното развитие и процесите в културата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Общи културологични познания.

" Добро владеене на френски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Le Romantisme.Conceptions philosophiques et esthetiques. Themes et problemes. Le role de la nature. L'influence de la peinture anglaise. Types de sujets. Delacroix. Gericault. Chausseriau. La sculpture romantique. Le rapport de la litterature a l'art.

2. Le realisme. Idees philosophiques et esthetiques. Sciences et culture. Realisme et positivisme. Themes et problemes. L'ecole de Barbizon.

3. Conceptions philosophiques et esthetiques de l'impressionnisme. Impressionnisme et symbolisme. Impressionnisme et naturalisme. Caractere de la peinture. Degas, Manet, Monet.

4. Le symbolisme. Considerations esthetiques. Caractere de la peinture symboliste. Les Nabis. La musique symboliste. Particularites de la scultpture.

5. Les avant-gardes dans l'art et la litterature au 20e s. (cubisme, futurisme, dadaisme, surrealisme) Idees philosophiques et esthetiques. Genese. Modernisme et avant-gardisme. Les Fauves. Principes structurels. Le role du collage. Picasso. Duchamp. Magritte. Dali.

6. Le postmodernisme. L'architecture et le destructivisme. La peinture postmoderniste.

Средства за оценяване:

Тест 25%

Участие и активност на студента по време на занятия 25%

Изпит 50%