BUBB609 Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: