CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate

Анотация:

Изработване на самостоятелен проект с усвоените знания от курс CSTB644 "Интерактивни техники в среда Animate".

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

ас. Златка Узунова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основите на специфичната терминология, както в графиката така и в обектно ориентираното програмиране

Основни принципи в работата с ActionScript

2) могат:

Да създават проста интерактивна система подходяща за реализирането на web-сайтове и атрактивни презентации

Да създават интерактивни игрови приложения за различни платформи

Да работят в екип


Предварителни изисквания:
Знания и умения за изграждане на графика и анимация в среда Animate (CSTB560)

Курс - CSTB644 "Интерактивни техники в среда Animate"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелен план

Литература по темите:

Tradigital Animate CC: 12 Principles of Animation in Adobe Animate, Stephen Brooks, CRC Press, 2016

Learn Adobe Animate CC for Interactive Media: Adobe Certified Associate Exam Preparation (Adobe Certified Associate (ACA)), Joseph Labrecque, Rob Schwartz, Peachpit Press, 2016

Adobe Flash Professional CC Classroom in a Book (2014 release) 1st, Russell Chun, Adobe Press, 2014

ActionScript 3.0 for Adobe Flash CS5 Professional Classroom in a Book, Adobe Creative Team, Adobe Press, 2010

https://helpx.adobe.com/animate.html

http://help.adobe.com/en_US/as3/learn/index.html

http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/index.html

http://www.digitaltutors.com/

http://www.lynda.com/

Средства за оценяване:

Практическа разработка