CSTB782 Самостоятелна работа: Цифрова фотография за мултимедийни приложения

Анотация:

Тази извънаудиторна форме на обучение е насочена към затвърждаване и разширяване на знанията и уменията, придобити в курса "Цифрова фотография за мултимедийни приложения". Самостоятелно цифрово се обработва фотография на портрет с цел ретуширане и подготовка за печат или се възстановява стара повредена фотография. Изображението се предлага от студента и се съгласува с преподавателя. Представя се кратко описание на извършената работа (обем min 10 машинописни страници (MS Word формат) и междинни фотографии(.jpeg или .psd формат) и screenshots от всички етапи на обработка

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Като на съответната аудиторна форма.
Предварителни изисквания:
Прослушан курс: CSTB609 " Цифрова фотография за мултимедийни приложения“

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I. Подготовка на портрет за печат

Ретуширане на очи – подобряване контраста на ириса, избелване и премахване на червени жилки, промяна цвета на ириса, уголемяване на очи, ретуширане на вежди и мигли

Ретуширане на кожа –премахване на лунички, следи от акне, смекчаване на кожата с помощта на различни техники, заличаване на бръчки, баланс на телесните тонове,отстраняване на отблясъци, заличаване на набола брада; цифров макияж, изостряне на портрети

Ретуш на овала на лицето и формата на главата – симетризация, цифрово скулптуриране

Ретуширане на коса – добавяне на блясък, приглаждане, възстановяване на тонзури, пълна и частична промяна на цвета (кичури), скриване на корени

Ретуш на устни и уста – уголемяване, добавяне на червило, блясък, избелване на зъби, корекция на зъби

Ретуширане на фигури – тяло, двойна брадичка, отделна фигура в общо изображение; на рамене, ръце, крака; фиксиране на проблеми в облеклото

II. Възстановяване на стари/повредени фотографии

Отстраняване на прах, фактури, плесени, влияние на влагата.

Отстраняване на муар и намаляване влиянието на зърнитостта на фотохартията.

Отстраняване на драскотини (от остро или пишещо средство), излишни обекти

Възстановяване на липсващи участъци, накъсани краища

Прекомпозиция на портрети, възстановяване на фона, използване на странични източници за замяна на части от тела

Възстановяване на цветове; колоризация

Литература по темите:

Eismann, K. (2005). Photoshop Restoration & Retouching, 3rd edition. New Riders.

Kelby, S. (2009). The Photoshop CS4 Down & Dirty Tricks. New Riders.

Kelby, S. (2011). The Adobe Photoshop CS5 Book for Digital Photographers. New Riders.

Средства за оценяване:

Предаване на проекта: между 4-та и 15-та седмица от семестъра.