CSTB609 Цифрова фотография за мултимедийни приложения

Анотация:

Цел на курса е запознаването с основните етапи и методи за обработки на цифровите фотографии – от RAW формат до висококачествени изображения с разширен динамичен диапазон, привличащи и акцентиращи вниманието на наблюдателя върху основната идея на създателя си

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Базовите техники и умения за реализиране на основните задачи – баланс на бялото, корекция на експозицията, изостряне, разширяване на динамичния диапазон, цветови корекции, ретуширане

2) могат:

Да променят програмно параметрите на фотографския процес, да коригират перспективата и композицията, да ретушират и изострят изображения, да подготвят изображения за рекламни материали – печатни и web дизайн


Предварителни изисквания:
Познания в областта на цифровата фотография (да са завършили успешно курс CSTB509 Принципи на цифровата фотография) и да имат базови познания в работата с Adobe Photoshop

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I. Програмни корекции на параметрите на фотографския процес

1. Корекция на силна светкавица/липса на запълваща светкавица;

2. Корекция на експозицията;

3. Корекция на ефекта „червени очи”;

4. Имитиране на фотографски филтри

5. Получаване на HDRI

6. Работа с RAW формати

7. Панорамни снимки

8. Цветова корекция на цифрова фотография;

9. Корекция на телесни тонове;

10. Подготовка на фотографии с телесни тонове за печат;

11. Автоматизирани цветови корекции;

12. Съгласуване тоновете на две фотографии

13. Цветова корекция на проблемна област от фотография

14. Промяна на цвета за отделни обекти

II. Ретуширане на изображения

1. Премахване на петънца, бенки, следи от акне;

2. Премахване на тъмни кръгове под очите;

3. Отстраняване на бръчки;

4. Избелване на очи, избелване на зъби;

5. Промяна на цвета на очите, обработка на вежди и мигли, цифрово смаляване на нос

6. Цифрово отслабване и стягане на тела - премахване на поясни гънки, поправка на отпуснати мускули, цифрово прибиране на корем, изтъняване на бедра и задни части

III. Подготовка за представяне на фотографии

1. Изостряне на изображения

2. Техники за фокусиране на вниманието на наблюдателя

3. Методи за получаване на колажи, мозайки, графики, акварели, картини с маслени бои

4. Работа с текст

5. Вграждане на информация за авторски права

Литература по темите:

1. Scott Kelby, The Adobe Photoshop CS4 Book for digital photographers, New Riders, 2008

2. Scott Kelby, Photoshop CS4 Down & Dirty Tricks, New Riders Press, 2009

3. Scott Kelby, Photoshop® CS Killer Tips, New Riders Press, 2004

4. Scott Kelby, Scott Kelby's 7-Point System for Adobe Photoshop CS3, Peachpit Press, 2007

5. Scott Kelby, The Photoshop® Channels Book, Peachpit Press, 2006

6. Richard Lynch, The Adobe Photoshop CS4 Layers Book, Focal Press, 2009

7. Katrin Aismann, Photoshop® Masking and Compositing, New Riders Press, 2005

8. Katrin Aismann , Photoshop Restoration & Retouching for Photoshop (third edition), New Riders Press, 2006

9. Mat Kloskowski, Extreme Photoshop CS, Friendsof, 2006

10. David Busch, Digital photography

11. Скот Келби, Цифрова фотография с PHOTOSHOP CS, СофтПрес, 2005

Средства за оценяване:

две курсови задачи