CSTB806 Управление на WEB сървъри

Анотация:

Основната цел на курса ”Управление на WEB сървъри” е запознаване на студентите с характеристиките и функционалните възможности на WEB сървъри и сървъри за данни използвани в Интернет, както и въпроси свързани с тяхното инсталиране, свързване, конфигуриране и поддръжка.

В лекционната част на курса се обръща по-специално внимание на следните въпроси:

• основни характеритики и функционални възможности на WEB сървърите;

• сигурност на WEB сървърите;

• връзка между WEB сървър и операционна система;

• инсталиране, конфигуриране и поддръжка на WEB сървърите;

• Apache сървър;

• Internet Information Services (IIS);

• Netscape сървъри;

• Novell сървъри;

• IBM сървъри;

• корпоративни сървъри;

• други WEB сървъри и сървъри за данни.

По време на упражненията към курса всяка тема се онагледява с подходящи и работоспособни примери. Студентите се запознават с основни развойни среди и придобиват умения за самостоятелно инсталиране и конфигуриране на най-често използваните WEB сървъри и сървъри за данни.

Крайните цели на курса „Управление на WEB сървъри” са:

• изграждане на теоретични познания относно качествата и характеристиките на използваните в Интернет пространството WEB сървъри;

• практически умения за инсталиране и поддръжка на различни WEB сървъри;

• създаване на навици за бъдещо самостоятелно развитие в областта на Интернет технологиите.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

 Тодор Брънзов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите този учебен курс студенти ще могат:

• да оценяват качествата и характеристиките на използваните в Интернет пространството WEB сървъри и сървъри за данни;

• да инсталират, конфигурират и поддържат най-често използваните в Интернет WEB сървъри.


Предварителни изисквания:
Студентите записващи този учебен курс е необходимо да:

• притежават основна компютърна култура;

• елементарни познания по мрежови технологии и програмни среди.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в дисциплината „Управление на WEB сървъри”.

2. Запознаване с целите на курса. Запознаване с тематичния план на лекционната и семинарна част на курса и начините и сроковете за оформяне на крайната оценка по дисциплината.

3. Основни характеристики на WEB сървърите.

4. Поддръжка на HTTP протоколи. Поддръжка на множество езици. Кеширане на информацията. Работа с различни операционни системи. Механизми за зареждане на модули. Скаларност. Прекомпилиране на WEB сървъри.

5. Сигурност на WEB сървърите.

6. Устойчивост на атаки. Идентификационни механизми. Secure Socket Layer (SSL). Контрол на притежанието и правото на достъп. Конфигуриране на бастиони. Работа с root привилегии. Контрол над примерните скриптове.

7. Apache сървър.

8. Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на Apache сървър. Примери.

9. Internet Information Services (IIS).

10. Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на Internet Information Services (IIS). Примери.

11. Други WEB сървъри и сървъри за данни.

12. Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на други WEB сървъри и сървъри за данни. Примери.

Литература по темите:

1. Ашок А., Администриране и защита на Appache Server, ДуоДизайн, 2004

2. Гернър Д., Програмиране и WEB дизайн с PHP5, Appache, MySQL, АлексСофт, 2005

3. Форд Е., Appache джобен справочник, СофтПрес, 2000

4. Carnell J., Pro Appache Struts with Ajax, Apress, 2006

5. Stanek W., Microsoft IIS, MicrosoftPress, 2013

6. Run Your Own Web Server Using Linux & Apache, Stuart Langridge. Tony Steidler-Dennison, SitePoint Pty, 2006

7. Hige Performance JavaScript, Nicbolas Zakas, Yahoo!, 2012

8. Middleware and Cloud Computing, Frank Munz, munz&more, 2013

9. WEB Server Administration, Steve Silva, Cengage Learning, 2010

Средства за оценяване:

Тест и практическа задача.