HACB614 Изкуството на Италианския Ренесанс

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с историческата ситуация довела до възникването на Ренесанса в Италия и неговото развитие в изобразителното изкуство и архитектурата.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършванве на курса студентие ще познават изкуството от епохата на Ренесанса - основните автори и творби. Развитието му и отражението му върху следващите епохи.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в проблематиката на курса. Периодизация. Историография.

2. Изкуството на Проторенесанса в Италия

2. Изкуството на Ранния Ренесанс в Италия

3. Алхитектура, скулптура, живопис във Флоренция

4. Изкуство на Зрелия Ренесанс

5. Леонардо да Винчи

6. Микеланджело

7. Рафаело

8. Мениеризъм

Литература по темите:

Якоб Буркхарт - Култура и изкуство на ренесанса в Италия, С. 1947

Ернст Гомбрих - Изкуството и неговата история, С. 1992

Ернст Гомбрих - Изкуство и илюзия, С. 1988

Христо Ковачавски - Кватроченто, С. 1972

Пол Джонсън - Ренесанса, С., Прозорец, б.г.

Джери Бротън - Ренесансът, С., "Захарий Стоянов", 2007.

Питър Бърк - Ренесансът, С., "Кралица Маб", 1996.

Ролф Томан - Изкуството на Италианския ренесанс. Архитектура. Скулптура. Живопис. Рисунки., С., Колибри, 2005/2007.

Х. У. Джансън, Антъни Джанъсн - История на изкуството, Т. 4.;

Медичите Кръстниците на Ренесанс;

Династията на Медичите - възход и упадък;

Тайните на Сикстинската капела;

Средства за оценяване:

Оценката се формира от три рзлични форми на текущ контрол.

1. Резюме;

2. Презентация;

3. Статия;

4. Реферат;

5. Анализ на произведение на изкуството;

6. Присъствие и участие в курса.