HACB612 Изкуство и култура на исляма по българските земи

Анотация:

Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Любомир Миков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: