ADVB607 Иновативни форми на рекламата

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с иновативните медийни решения в съвременната рекламна комуникация. Ще даде поглед към това какво разбираме под иновация, видовете иновации и тяхното управление. Разглежда новостите в различните медийни канали през погледа на най-доброто от практиката, като дава възможност да се разберат по-добре иновативните процеси. Отеля се внимание на употребата на различни техники и технологии за създаване на ефективна комуникация и приложението и при изграждане на интерактивни решения в ИМК.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите

ще знаят:

- Какво е иновация и какво не е; видове иновации

- техники за генериране на нови идеи на нови продукти

- Различни иновативни техники прилагани в медийните канали в съвременния бизнес

- новите технологи за създаване на интерактивна реклама

ще могат:

- да управляват иновационните процеси с по-голямо разбиране

- да оценят духа и сложността на иновациите

- да развият управленски умения, които ще им дадат възможност за постигане на успех в областта на управление на иновациите в рекламата

- да оценят и да планират нововъведения

- да разбирате различните видове иновации и да могат да ги разпознават

- да оценяват много от характеристиките на иновациите

- да създават ИМК използвайки иновативни медийни решения за интеракция с потребителите


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Рекламата в съвременния свят - актуални тенденции за развитие в световен мащаб и у нас.

2. Иновативни форми на реклама. Развитие и трансформация на медиите.

3. Иновация. Видове иновации. Оценяване на иновациите.

4. Продуктова иновация, етапи, примери.

5. SCAMPER – техника за генериране на идеи за иновация на продукт

6. Избор на продукт и предварителни изследвания за възможност за иновация.

7. Предложение за продуктова иновация - презентация

8. Иновативни медийни решения при реализацията на ИМК на следните канали

• прес рекламата – вестници, списания, печатни материали

• тв. и радио рекламата

• интернет рекламата

• външната и транспортна реклама

• мобилни приложения и интеракция

• Реклама на мястото на продажбата, мърчандайзинг

• Новите тенденции и новации в опаковките

• Панаири, изложби, събития

9. ИМК за въвеждане на нов продукт на пазара – концепция с нестандартни медийни решения .

Литература по темите:

• Harold A. Linstone and Murray Turoff (eds), 1975: The Delphi Method: Techniques and Applications (http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html)

• Ашли Ванс, Илън Мъск, изд. Кръгозор 2016

• Питър Дракър, Иновации и предприемачество, изд. Класика и стил, 2002

• Стивън Джонсън, Как се раждат добрите идеи. Естествената история на иновациите, изд. Изток-Запад, 2012

• Филип Котлър и Фернандо Триас де Бес, Латерален маркетинг – нови техники за нестандартни идеи, Прев. Десислав Джарков, София: Локус, 2007

• Майкъл Пауъл, Фитнес за ума. задачи и упражнения за поддържане на ума в добра форма, Прев. Иля Илиев, София: Книгомания, 2016

• Хосе Силва, Ед Бърнд Младши, Силва Метод за професионални търговци: Силата на продажбите, София: Нова епоха – Юнивърс, 2014

• Алдер, Хари, НЛП – Нов път към съвършенство,София: Кръгозор, 2003

• Едуард де Боно, Шестте медала за стойност, София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Шестте рамки на мислене , София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Практическото мислене, София: Кибеа, 2000

• Lateral thinking: Creativity Step by Step / Edward de Bono, Penguin Books, 1977

• Тони Бюзан, Силата на творческата интелигентност - 10 начина да развихрим творческия си гений, София: Изток-Запад, 2013

• Тони Бюзан, Използвай интелекта си, София: Кибеа, 2000

• Juicing the Orange: How to Turn Creativity into a Powerful Business Advantage / Pat Fallon, Fred Senn. Harvard Business Review Press; 1 edition (July 18, 2006).

• Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads / Luke Sullivan. Wiley; 3 edition (February 8, 2008). 352 p.

Заглавия, които можете да намерите в Библиотеката на НБУ:

• Шестте медала за стойност / Едуард де Боно; Прев. Валентина Стоева. София: Locus, 2010. 159 с.;Сигнатура: 338.2 / Б 626

• Мислене за промяна: Единадесет мисловни умения, които ще ви изведат до успеха / Джон Максуел; Прев. Людмила Андреева. София: Класика и Стил, 2006;Сигнатура: 159.95 / М 198

Средства за оценяване:

текущо оценяване - екипни разработки

1. Иновации в медийните канали - презентация и писменна разработка

2.Предварителни маркетингови изследвания на продукт

3. Предложение за иновация на продукт

4. Предложение за ИМК на иновирания продукт чрез иновативни медийни решения

Семестриален изпит

устен изпит

курсова разработка

писмен изпит