ADVB613 Семинар: "Мобилните технологии като платформа за комуникация"

Анотация:

Реклама

Преподавател(и):

 Георги Малчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: