ADVB603 Художествено оформление (Art Direktor)

Анотация:

Този курс ще запознае студентите с работата на Арт Директора и неговите функции в рекламната агенция, художествено оформление на рекламата от идея до краен рекламен продукт. Студентите ще могат да работят в групи /акаунт планер, арт директор и копирайтър/ за да създадат съвместно рекламни кампании по зададени проекти. Особено внимание ще се постави върху комуникирането на стратегически издържани реклами и рекламни кампании насочени към строго определени целеви групи.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Дорина Минковска  

Описание на курса:

Компетенции:

1) Ще знаят:

- Основите на оформление на страницата за печат;

- Основни видове художествено оформление на единични реклами и рекламни кампании;

- Да различават добри и лоши примери на реклама;

- Ролите на творческия екип арт директор/копирайтър;

- Линейни системи, реклами на част от страница, на една и повече страници;

- Да прилагат дизайнерски решения при оформлението на страницата за по-ефективното комуникиране на рекламните идеи в единична реклама или в цялостната рекламна кампания;

- Основни принципи на художественото оформление за всички видове реклама включително печатна, външна, радио, телевизионна, интерактивна, нетрадиционна (ambient/guerilla).

2) Ще могат:

- Всеки семестър да покажат 3 завършени рекламни кампании с по 3 реклами за портфолиото си (общо 6 кампании);

- да говорят за идеи и професионално да представят работата си;

- да приемат и да дават градивна критика спрямо стандартите и терминологията на индустрията;

- да прилагат критиката и подобряват качеството на работата си;

- да се държат професионално и да спазват срокове;

- да демонстрират основни умения за художествено оформление;

- да прилагат стратегията, идеята и визуалните комуникации в рекламата;

- да работят ефективно в екип;


Предварителни изисквания:
CASB 311 Увод в рекламата

CASB 307 Компютърно създаване и обработка на изображения (Photoshop)

CASB 533 Страниране (In Design)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение. Ролите на творческия екип арт директор/копирайтър.

2. Рекламата – изкуство или наука за правене на повече пари.

3. Демографски и психографски данни за целевата аудитория.

4. Значението на масовата култура – Pop Culture.

5. Преглед и оценка на реклами от света.

6. Преглед и оценка на реклами от България.

7. Твърде много творчество или твърде малко.

8. Супер! А какво рекламираха?

9. Основни принципи на художественото оформление за всички видове реклама включително печатна, външна, радио, телевизионна, интерактивна, нетрадиционна (ambient/guerilla).

10. Как да се използват максимално ограниченията на всеки вид реклама.

11. Разбиране на целевите групи.

12. Разберете всичко за продукта преди да започнете.

13. Разбиране и работа с бриф. „Creative Brief”/„Творческо Поръчение”

14. Художествено оформление за печатна реклама.

15. Използване на линейни системи, идеални пропорции, композиция и закони от класическото изкуство,

16. Принципите на добрия дизайн.

17. Цветът като комуникатор.

18. Шрифтът като комуникатор.

Литература по темите:

1. “Изповедите на един рекламист” – Дейвид Огилви/„Confessions of an advertising man” – by David Ogilvy.

2. „Истина, Лъжи и Реклама – Изкуството на Акаунт Планинг” – Джон Стийл /„Truth, Lies and Advertising – The Art of Account Planning – by Jon Steel.

3. „Огилви за Рекламата”- Дейвид Огилви/” Ogilvy on Advertising” – by David Ogilvy.

4. „Хей Уипъл Стисни това – Упътване за създаване на велики реклами” (поредица на Адуийк) – Люк Съливан/„Hey Whipple Squeeze this – A guide to creating great advertising (Аdweek series) by Luke Sullivan.

5. „Да изстискваш портокала – как да превърнем творческата способност в сериозно бизнес предимство” – Фалън Пат/„Juicing the orange – how to turn creativity into a powerful business advantage – Pat Fallon.

6. „Краят на рекламата, каквато я познаваме” – С. Зийман, Изд. „Фокус”, София, 2004.

7. „Sign cafe” – списание за маркетинг и реклама.

8. Списание „Едно”

9. Списание “Медия свят”

10. Списание “Медия и реклама”

11. Ако са необходими допълнителни материали, книги, и статии, те ще бъдат препоръчани или раздадени в клас.

Средства за оценяване:

САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОЕКТИ