FRAB504 Практика: Превод

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти при превода на текст;

• с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

• с преводаческите стратегии и техния избор;

• с методите на работа със справочна литература

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Анелия Бръмбарова  д-р
преп. Цветилена Кръстева  
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на текст;

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• да превеждат по-големи достъпни текстове и да намират адекватни решения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• … Ниво В2 на владеене на френски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

На студентите се дават значително по-големи текстове за превод с обем между 5 и 10 страници

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100 %