FRAB552 Превод на обществено-политически текст

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти при превода на обществено-политически текст;

• с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

• с преводаческите стратегии и техния избор;

• с методите на работа със справочна литература

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Анелия Бръмбарова  д-р
гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•общите стратегии при превода на обществено-политически текст;

•основните методи за анализ на текста и методите на преводаческа интерпретация

2) могат:

•да превеждат достъпни обществено-политически текстове като ползват адекватно речници,справочници и електронни ресурси на френски и български език, свързани с темите на текстовете.


Предварителни изисквания:
Добро ниво на владеене на френски език и отлично ниво на владеене на български език.

Широка обща култура. Познаване на съвременните обществено-политически процеси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Следва актуални обществено-политически събития.

Литература по темите:

Френски и български печатни и електронни медии, справочници, речници и пр.

Средства за оценяване:

- редовна подготовка на поставените задачи – анализ и превод на зададените текстове;

- провеждане на контролни работи в клас (5-а, 9-а и 14-а седмица от семестъра);

- подготовка и предаване на портфолио с окончателна редакция на преводните текстове, работени през семестъра.