FRAB532 Проект "Произношение и правопис"

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът има за цел да предостави на студентите възможност да упражнят изградените си умения по транскрибиране на френски текст от няколко страници.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да транскрибират френски текстове

2) могат:

• да изразяват с международната фонетична азбука транскрипцията на френски текст


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• … Ниво В2 на владеене на френски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите избират текст за транскрибиране в обем на 2 страници

Литература по темите:

1. NIKOLOV B., Manuel de phonetique francaise. Nauka I izkoustvo, Sofia, 1970.

2. NIKOV Michel, Phonetique generale et francaise (cours theorique), Presses Universitaires “St. Kliment Ohridski”, Sofia 1992.

3. TOMOV Prof. Toma St., Manuel de phonetique francaise. Les Editions d’Etat “Science et art”, Sofia 1955.

4. PASSY Paul, Les sons du francais. H. Didier, Paris 1929.

5. http://www.multimania.com/milenchip

6. http://phonetique.free.fr

7. http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/Aix2000/phonetique.html