ITLB616 Делова кореспонденция

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основните особености на бизнес кореспонденцията на италиански език, която отразява културни специфики и практики, които създават проблеми на чужденците, използващи италианския език като средство за комуникация.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса се очаква студентите да бъдат в състояние да пишат свободно писма в няколко области на бизнес кореспонденцията, както и да разбират по-голямата част от писмените материали, свързани с бизнес контактите и да се ориентират правилно в повечето комуникативни ситуации.
Предварителни изисквания:
Завършен ITLB510 Практически италиански език или знания и умения на съответното ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Разположение на основните информационни масиви в бизнес писмото.

2. Съдържание и стил – общи положения.

3. Писма-запитвания

4. Писма отговори и цифрово цитиране.

5. Придружителни писма.

6. Писма, свързани с разплащания.

7. Писма-жалби и уточняващи писма.

8. Кредитиране. Писма, свързвани с искане на кредит.

9. Писма, свързани с банкова кореспонденция.

10. Писма, свързани с откриването на официални представителства.

11. Транспорт и доставки.

12. Застраховки и писма, свързани със застрахователния процес.

13. Писмата в света на съвременните HI TECH комуникации.

14. Вътрешно –ведомствени писмени комуникации.

15. Административни писма.

Литература по темите:

Материали, раздавани от преподавателя и качени в Мудъл.

Средства за оценяване:

Портфолио със серия от писма, по зададени задачи.