ITLB543 Проект "Културна история на областите в Италия"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и предвижда запознаване с териториалното деление на области на Италия. Завършва с изготвяне на проект от страна на студентите за избрана от тях област, за която трябва да подготвят презентация като я ситуират в културната история на Италия.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат самостоятелно да подготвят презентация по зададена тема и поставени конкретни цели.
Предварителни изисквания:
Ниво В2 на владеене на италиански език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

•Italia nord-occidentale

o Valle d'Aosta (Aosta)

o Piemonte (Torino)

o Lombardia (Milano)

o Liguria (Genova)

•Italia nord-orientale

o Trentino-Alto Adige (Trento)

o Veneto (Venezia)

o Friuli-Venezia Giulia (Trieste)

o Emilia-Romagna (Bologna)

•Italia centrale

o Toscana (Firenze)

o Umbria (Perugia)

o Marche (Ancona)

o Lazio (Roma)

o Abruzzo (L'Aquila)

o Molise (Campobasso)

•Italia meridionale

o Campania (Napoli)

o Puglia (Bari)

o Basilicata (Potenza)

o Calabria (Catanzaro)

•Italia insulare

o Sicilia (Palermo)

o Sardegna (Cagliari)

Литература по темите:

http://www.italiadonna.it/regioni/regioni.htm

http://www.globalgeografia.com/Italia/regioni_italia.htm

http://www.turista.it/regioni/

http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d’Italia

http://www.comuni-italia.it/italia/regioniitalia.html

http://www.globopix.net/