ITLB552 Превод на обществено-политически текст

Анотация:

Курсът е с подчертано пролижна насоченост и предполага работа с

преводи от италиански на български и то български на италиански език,с цел запознаване със специфичната за обществено политически текстове лексика и структура на текста и усвояването им.Курсът представлява интерес за студенти, които боха искали да се занимават с превод (и устен, и писмен).

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще бъдат в състояние да превеждат публицистични текстове

от двата и на двата езика, след като са усвоили основната лексика в този сектор.
Предварителни изисквания:
Добро владеене на италиански език и познаване на основните му категории и структури.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Работи се с оригинални текстове на български и италиански език, като се предпочитат публицистични и есеистични текстове.

Средства за оценяване:

Превод на публицистични текстове от и на италиански език