ITLB516 История и култура на Италия

Анотация:

Курсът е едносеместриален, на италиански език, 30 академична часа, включващи серия лекции и серия презентации от страна на студентите. Лекционната част на курса запознава студентите с география и история на Италия, като се поставя акцент върху културната й история. Презентациите са насочени към представяне на различни страни от съвременна Италия.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават историческия развой на Италия през вековете и приноса й в европейската и световната култура. Развиват също така критично отношение към съвременността, като могат да правят презентацията по даден проблем на италиански език.
Предварителни изисквания:
Знания и умения по италиански на ниво В2 по Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

І. География на Италия

1. Географско положение и особености

2. Административно деление на страната

3. Политическо устройство

ІІ. История на Италия

1. Античен период

2. Средновековие

3. Новото време

4. Съвременна история

Литература по темите:

PROFILO DI STORIA ITALIANA PER STRANIERI

Autore: Paolo E. Balboni, Matteo Santipoli

Casa editrice: Edizioni GUERRA

GEOGRAFIA DI ITALIA PER STRANIERI

Autore: Paolo E. Balboni, Maria Voltolina

Casa editrice: Edizioni GUERRA

PICCOLA STORIA D’ITALIA

Autore: Gianluidi Ugo

Casa editrice: Edizioni GUERRA

VIAGGIO IN ITALIA : testo di civilta e cultura italiana per stranieri. Livello intermedio e avanzato / Vittorio Azzara, Roberta Scarpocchi e Federica Vincenti

Материали, качени в Мудъл.

Средства за оценяване:

Един тест върху география на Италия (30%), един тест върху история на Италия (30%) и презентация по избрана тема (40%).