SECB562 Самостоятелна работа "Политически и социални фактори на сигурността"

Анотация:

Самостоятелната работа има за цел да развие способността на студентите да прилагат наученото по време на курса "Политически и социални фактори на сигурността"

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Чрез самостоятелната работа студентите показват уменията се да се ориентират в полето на знанията за обществото. Демонстрират способността си да представят дадена тематика от тази сфера по понятен и вътрешно непротиворечв начин.
Предварителни изисквания:
Важно условие за успешно използване на самостоятелната работа е студентът да премине курса "ТПолитически и социалани фактори на сигурностт". При условие, че не е направил това той ще трябва да пригтежава достатъчно задълбочени знания върху обществото, човека и културата, както и от социологията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: