CSCB516 Самостоятелна работа: Програмиране с Java

Анотация:

Самостоятелната работа се изпълнява паралелно с подготовката на учебния материал по курс CSCB 415 Лабораторни пражнения по Java.

Изисква се изработването на проект със средна сложност, включвщ основните теми, изучаванив курса:

- Създаване на графичен потребителски интерфейс.

- Многонишково програмиране.

- базисно програмиране за работа в мрежа.

- достъп до бази от данни с пакета JDBC.

Възможна е работа по самостотелно избрана от студента тема, включваща оснвните тематични проблеми (поnе три от тях). За целта темата трябва да бъде съгласувана с преподавателя.

Други възможни направления за теми:

- game server - за проста игра с двма участници;

- текстов редактор;

- графичен редактор;

- проста. локално базирана информационна система.

Проектите се разработват самостоятелно, но е възможна и работа н а студентите в групи до трима човека - в зависимост от обема и сложността на задачата.

Работата се предава под формата на дистрибутивно копие, записано на диск и обяснителна записка.

Обяснителната записка е в обем до 12-15 страници и съдържа:

Заглавна страница - хедър на НБУ, името на темата, разработчик и преподавател.

Раздели:

1. Описание на поставената задача - цел, подзадачи, общи функционалности.

2. Структура и организация на проекта - основни компоненти, функции, взаимодействие архитектурна схема (дори и да е елементарна).

3. Представяне на реализацията на основните компоненти - изброяване на класовете и интерфейсите с функционално описание. Код на най-важните класове. Кодът задължително да съдържа коментари - както в "шапката" (заглавната част), така и на всички възлови места, където се изпълняват ясно определени групи от функции.

4. Резултати от работата на приложението - основни екранни форми с функционално описание.

Обяснителната записка се разпечатва и се поставя в папка, като се предава заедно с диска, на който е записано приложението.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Мартин Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: