ADMB533 Интелигентни градове

Анотация:

Знанията в курса се отнасят до инфраструктурата на интелигентните градове, започващи от оперативните функции и планиране на градската среда и достигайки до управлението, контрол и оптимизация, за да се осъществи идеята за град, представляващ лаборатория за иновации.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Дава на студентите технологични знания, за да разберат градовете на настоящето и на бъдещето.

• Изучават се инструментите за анализ на съвременния град. .

2) могат:

• да изследват и разработват технологии за информационно наблюдение и потоци от данни при изучаване на градската среда.

• да разбират свойствата на интелигентните системи.

• да притежават умения в използване на географски информационни системи.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Нови възможности за включване на гражданското общество в управлението чрез използване на технологии

2. Инфраструктура на интелигентните градове – мрежи, сензори.

3. Социални мрежи за приобщаване на гражданите в изграждане на своя град.

4. Краудсорсинг в помощ на управление на града..

5. Инициативи за отворени данни за по-добро управление.

6. Анализ на данни чрез машъпи. Големи данни.

7. Географски иформационни системи и функции в развитието на градовете.

8. Геоданни, инфраструктура на пространствените данни. Глобални позициониращи системи.

9. Е-участие. Е-гласуване.

10. Цифрово разделение и неравностойност в обществото.

11. Примери за интелигентни градове

Литература по темите:

1. М. Николова, Технологични иновации в публичната администрация, 2012.

2. Сп. «Градът», актуални броеве.

3. В. «Строителство, градът», актуални броеве.

4. Gordon Falconer, Shane Mitchell, Smart City Framework: A Systematic Process for Enabling Smart+Connected Communities.

Средства за оценяване:

тест