ADMB905 Практика

Анотация:

Курсът предлага 3 варианта казуси, които студентът може да избере и да даде решение според конкретния казус.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р
доц. Георги Пеев  д-р
гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват практически умения за разрешаване на конкретен проблем, свързан със знанията им по специалните курсове от програмата.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Казуси

Литература по темите:

Посочена след всяко задание на казус.

Средства за оценяване:

Предаден казус в Мудъл.