CLLB580 Практика "Антична култура и класическо наследство"

Анотация:

Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р
доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: