CLLB216 Старогръцка драма: Есхил и Софокъл

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните характеристики на старогръцката драма, представяйки този жанр въз основа на запазените творби на Есхил и Софокъл.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса добиват по-обща представа за основните характеристики изобщо на старогръцката литература - дискурси, теми, основни композиционни и сюжетни особености и т.н. - доколкото трагедията се възприема като представителен жанр за тази литература.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Общи особености на старогръцката трагедия - празничен контекст на трагедията - протичане на театралните състезания - устройство на театъра - общи композиционни особености на трагическия текст

2. Животът и произведенията на Есхил и Софокъл

3. "Перси" на Есхил: композиционен и тематичен анализ

4. "Агамемнон" на Есхил: композиционен и тематичен анализ

5. "Антигона" на Софокъл: композиционен и тематичен анализ

6. "Аякс" на Софокъл: композиционен и тематичен анализ

7. "Филоктет" на Софокъл: композиционен и тематичен анализ

8. "Едип цар" на Софокъл: композиционен и тематичен анализ

9. "Едип цар" като образцова трагедия според "Поетиката" на Аристотел

10. Старогръцката трагедия при Еврипид: "Вакханки" и "Медея"

11. Модерни прочити на старогръцката трагедия: "Филоктет" на Хайнер Мюлер и "Перси" на Димитър Гочев

12. Обобщение

Литература по темите:

Преводите на трагедиите на Есхил и Софокъл от Александър Ничев, както и превода на "Поетика" на Аристотел от А. Ничев.

Средства за оценяване:

реферат