CLLB536 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество"

Анотация:

Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

проф. Петър Димитров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: