LATB522 Латински език

Анотация:

Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

проф. Петър Димитров  д.н.
доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: