MSCB117 История на Древен Рим

Анотация:

Курсът въвежда студентите в историята на древния Рим;

запознава ги с основните промени, които настъпват на социално, административно и религиозно равнище;

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

• основните тенденции в развитието на древен Рим;

• да извеждат причините и предпоставките за промените в римското общество;

2. могат:

• да разпознават “римското наследство” в модерното общество

• да свързват събития и факти с отделна личност и процес

• да се ориентират в научната продукция засягаща различни сфери от римската история


Предварителни изисквания:
общи познания по стара история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Въведение.

• Природа и население на древна Италия

• Рим през царския период.

• Ранната римска република.

• Формиране на римската държава.

• Римската гражданска община.

• Римската култура.

• Изостряне на вътрешните противоречия в римската държава.

Реформите на братя Гракхи и Гай Марий.

• Диктатурата на Корнелий Сула.

• Падане на републиканският строй в Рим.

• Принципатът на Гай Октавиан Август.

• Римската култура на границата между република и империя.

• Римската империя.

• Кризата през 3 в. Сл. Хр. и установяване на Домината.

• Късната Римска империя и гибелтта на античната цивилизация.

Литература по темите:

Барсело П. – Тачева М. – Делев П. 1992. История на древните общества, Университетско изд. “св. Климент Охридски”. София

Гримал, П. 1999. Животът в древния Рим. Одри. Враца.

Етиен, Р. 1983. Всекидневният живот в Помпей. София.

Кузищин, В. И. 1994. История Древнего Рима. Москва.

Культура Древнего Рима. Москва 1985. Том I-II.

Немировски, А. И. 1965. Пуническите войни. София.

Попов, Д. 2002. Древен Рим. История и култура. Лик. София.

Попов, Д., Николов, А. 1997. История на стария свят. Марин Дринов. София.

Утченко, С. Л. 1969. Древней Рим. События, люди, идеи. Москва.

The Oxford history of the Roman world. by Boardman, John, Published by Oxford University Press,1991.

The Penguin historical atlas of ancient Rome by Scarre, Christopher, Published by Penguin Books,1995.

The Romans by Welch, Kathryn/ Laze, Published by Rizzoli,1998.

Arnott, Peter D. Romans and their world. An introduction to the Roman world.

London, Macmillan, 1970.

Boren, Henry C. Roman society: a social, economic, and cultural history.

Lexington, Mass.: D.C. Heath, c1977.

Cary, Max. A history of Rome down to the reign of Constantine.

3rd ed. London: Macmillan, 1975.

Средства за оценяване:

тест, курсова работа