EGYB542 Семинар "Слово и изображение - I част"

Анотация:

Курсът изследва връзката между слово и изображение в древноегипетската мисловност. Студентите разработват теми избрани по избрани от тях проблеми в рамките на историята, религията и египетския език.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да превеждат и тълкуват произведения на новоегипетската литературна класика

2) могат:

да работят с изворов материал, тексткритична работа


Предварителни изисквания:
Познания по история на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Променя се ежегодно в зависимост от избора на теми от студентите

Литература по темите:

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1987

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1993

О.И.Павлова, А.И.Зубов. Религиозны аспекты политической культуры Древнего Востока: образ царя. –Религии Древнего Восока. Москва 1995

H.Frankfort. Kingship and the Gods. Chicago 1948

Lana Troy. Patterns of Quinship. Uppsala 1986

W.Barta. Untersuchungen zur Goettlichkeit des regierenden Koenigs. MAS. Berlin 1975

W.Barta. Die Bedeutung der Jenseitstexte fur den verstorbenen Koenig. MAS.42. Berlin 1985

O.D.Berlev."The Eleventh Dynasty in the Dynastic History of Egypt".- Studies presented to Hans Jacob Polotsky.(ed.) Dwight Young. East Glocester, Mass. 1981, 361-377

L.Bell. "Luxor Temple and the Cult of the Royal Ka."- JNES.44. (1985), 251-294

D.O’Connor, D.Silverman. Ancient Egyptian Kingship. Leiden 1995

D.Redford. Pharaonic King-lists, Annals and Day-books: A Contribution to the study of the Egyptian Sense of History. SSEA. Benben Publications, 1986

G. Posener. Literature et politique dans l’Egypte de la XIIe dynastie.Bibl.de l’Ecole des Hautes Etudes, vol.307. Paris 1956

G.Posener. De la divinite du pharaon. Paris 1960

W. Murnane. Ancient Egyptian Coregencies. SAOC. 40, Chicago 1977

R.Moftah. Studien zum aegyptischen Koenigsdogma im Neuen Reich. SDAIK. Vol.20 Mainz am Rhein 1985

H.Goedicke. Die Stellung des Koenigs im Alten Reich. AA. 2 Wiesbaden 1960

A.Gardiner. Egypt of the Pharaohs. Oxford 1961

E.Blumenthal. Untersuchungen zum aegyptischen Koenigtum des Mittleren Reiches. I: Die Phraseologie. Berlin 1970

J.Assman. State and Religion in the New Kingdom. – in J.P.Allen et al. Religion and Philosophy in Ancient Egypt. Yale Egyptological Studies 3. New Haven 1989, 55-88

H.Jacobson. Die dogmatische Stellung des Koenigs im der Theologie der alten Aegypter. AF.9, Gluckstadt 1939

Средства за оценяване:

- реферат

- курсова работа