BULB540 Българска литература (края на 19 - нач.на 21 в.)

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  
проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: