BABB544 Семинар : Подходи и анализ на организационното поведение (изготвяне и приложение на инструментариум по индикатори)

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: