BUBB502 Бизнес среда и иновации

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Асен Ковачев  д.н.
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: