LOGB718 Самостоятелна работа: Умения за анкетиране и обработка и анализ на данни

Анотация:

Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: