LOGB719 Семинар: Ранни интервенции и родителско поведение при разстройства от аутистичния спектър

Анотация:

Семинарът включва подготовка и представяне на програма за подпомагане на родители на деца с разстройства от аутистичния спектър.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- Знания за видовете програми за подпомагане на родители

- Умения за изготвяне на програма за работа с родители
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите се подбират в началото на семестъра.

Литература по темите:

Боянова, В. ред. Методологии за работа с деца със СОП, изд. Ето, 2012

Боянова, Станкова, Тодорова, Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности у деца с нарушения, София, Славина, 2011

Средства за оценяване:

преставяне на самостоятелна разработка