LOGB717 Проект: Детско развитие - работа с тестове и събиране на данни

Анотация:

• Проектът включва изготвянето на оценка на говорното и езиковото развитие на дете на възраст от 1;0 до 5;0 години. На основата на направената оценка, по определени критерии, се изготвя индивидуална програма за специализирана интервенция и родителска подкрепа за стимулиране на комуникативните умения на детето.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения за изготвяне на оценка на комуникативното развитие във възрастта от 1;0 до 5;0 години.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Срещи със студентите за определяне на инструменталните подходи за разработване на оценка за влиянието на алтернативните форми на комуникация върху качеството на живот при лица с нарушения. Формиране на екипи от 2-3 студенти. Насочване към съответна литература.

2 Студентите работят самостоятелно по изготвянето на оценките.

3 Среща (в средата на семестъра) за обсъждане на свършената до момента работа.

4 Самостоятелна работа (включително по групи) по окончателното оформяне на курсовите проекти.

5 Финална среща 1 Част: 5 часов семинар за представяне, обсъждане и оценка на курсовите проекти.

6 Финална среща 2 Част: 5 часов семинар за представяне, обсъждане и оценка на курсовите проекти.

Литература по темите:

• Литературата се уточнява на първата среща със студентите.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

КУРСОВ ПРОЕКТ 50%