LOGB716 Практика: Диагностични методи на изследване и оценка при терапевтичната работа в логопедията

Анотация:

Практиката включва представяне на методи за изследване - тестове, анкети, въпросници, приложение и оценка на получените резултати при деца и възрастни с комуникативни нарушения.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- Знания за видовете тестове, въпросници, анкети и други методи за диагностика в логопедията

- Умения за приложение на някои методи за диагностика
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите се подбират в началото на семестъра.

Литература по темите:

1. Минчев, Б. /ред./ Психологическо изследване на детето, Веда Словена, 2000

2. Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

3. Татьозов, Тошко, Психодиагностика на детското развитие, София: Веда Словена - ЖГ, 2004

4. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000

Средства за оценяване:

самостоятелна работа