SODB515 Самостоятелна работа: подготовка на бакалавърска теза, част І

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: