CELB260 Паразитология

Анотация:

Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Байко Байков  д.н.
проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: