CELB152 Физиология на животните и човека

Анотация:

Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Дарина Петрова  д-р
проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Стоян Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: