NJRN515 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността"

Анотация:

Целта на този семинар е да активира студентите да участват с доклади и научни съобщения по предварително зададена тема.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Владимир Михайлов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: