NJRN505 Медии и ПР

Анотация:

Курсът дава знания в областта на истрията, предпоставките и взаимоотношенията между медиите и ПР, като разглежда генезисът на ПР професията, етичните измерения на професията и стандартите за добра практика на взаимоотношенията медии – ПР.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на професията ПР

• стандартите за добра ПР практика

• принципите на взаимоотношенията между медиите и ПР

2) могат:

• да разпознават професионалните от непрофесионалните ПР практики

• да работят с ПР практици на базата на взаимноизгодни отношения

• да правят разграничение между ПР пропаганда, манипулация и реклама


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предпоставки за възникване на Пъблик рилейшънс и определяне на същността на професията.

2. Сравнителни характеристики между Пъблик рилейшънс и пропаганда.

3. Сравнителни характеристики между Пъблик рилейшънс и реклама.

4. Принципи на Пъблик рилейшънс.

5. Модели на Пъблик рилейшънс.

6. Изследване на прозрачността в медиите

7. Определяне на новинарската стойност от гледна точка на медиите и на ПР

8. Семинар: Прозрачността в българските печатни медии

9. Принципи на взаимоотношенията медии – ПР

10. Семинар: Прозрачностат в бълагрските електронни медии

11. Медии, ПР и новите онлайн канали за комуникация

12. Информационната среда в условията на Уеб 2.0

13. Семинар: Социалните мрежи като канал за комуникация и използването им от медии и ПР

14. Етични и професионални стандарти в медиите и в ПР

15. Бъдещето на медиите и ПР през 21. век

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Скот Кътлип, Ален Сентър, Глен Бруум, Ефективен Пъблик рилейшънс, изд. “Рой Комюникейшън”, 2007.

2. Бошнакова, Десислава, “PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки”, изд. “Рой комюникейшън”, 2009

3. Тай, Лари, “Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР”, изд. “Рой комюникейшън”, 2010

4. Алфин Тофлър, Третата вълна, изд. “Труд”, 1992.

5.Зигмунт Бауман, Глобализацията. Последиците за човека, изд. “Лик”, 1999.

6. Ултър Липман, Обществено мнение, изд. “Лик”, 2001.

7. Руси Маринов, Ефективни техники в Пъблик рилейшънс, изд. НБУ, 1997, Пъблик Рилейшънс, ИК “Ваньо Недков”, 2001.

8. Дейвис, Антъни, “Всичко, което трябва да знаете за Пъблик Рилейшънс”, изд. “Рой комюникейшън”, 2007

9. Годишниците на Департамент “Масови комуникации”.

10. Сброниците от летните школи по ПР, организирани от Департамент “Масови комуникации”.

11. Public Relations Strategies and Tactics, Wilcox, Ault, Agee, 6th edition, 2000.

12. Solis, Brian, “Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging Business of PR”, FT Press; 2009

Средства за оценяване:

1. Тест със затворени въпроси върху теоретичния материал

2. Курсова работа на тема "Информационната среда в условията на Уеб 2.0", в която студентите трябва да анализират промените в информационната среда след появата на новите онлайн канали за комуникация.