NJRN503 Режисура и поведение пред камера

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти от бакалавърска специалност "Журналистика", която днес почти изцяло си служи с мултимедийни комуникационни инструменти. Курсът дава базисна подготовка за създаване на аудиовизуално произведение, възпитава умения за разказ чрез картина, психотехника за себевладеене пред телевизионната камера. Особено внимание се обръща на практическите занимания. Всяка лекция е обвързана със самостоятелна работа и последвана от уркшоп и групово упражнение в студио за овладяване и усъвършенстване на уменията в практиката.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще добият:

- познания за създаване на публицистични и новинарски предавания, разкадровка, разположение на камерите,монтажа и режисура.

- умения за уверено поведение пред камера и комуникация чрез визуални и невербални внушения при творческата си реализация като журналисти.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат писмена, езикова и аудиовизуална култура. Владеене на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

КОНСПЕКТ

1. Нуждата от информация като категория на човешките потребности в комуникативния процес. Здравословна любознателност и болно любопитство. Прояви в драматични жанрове и в телевизионни видове програми. Инфотейнмънт.

2. Изобразителна композиция. Баланс и балансиране на композицията. Златното сечение. Драматургичен акцент. Доминанта. Контраст. Разположение.

3. Основни понятия в аудиовизуалното творчество. Разбиване на действието в епизоди и кадри.

4. Видео камерата като регистратор и като част от действието. Стила на разкадровка: елементарна разкадровка, стандартна разкадровка и задълбочена постановка.

5. Визуален акцент и управление на зрителското внимание.

6. Ракурс. Субективна камера и субективни кадри. Движения на камерата. Обективи и филтри.

7. Новинарска емисия. Компоненти: текстови и визуални.

8. Сценарен ред, репортажи, сценарни страници и сценарий емисията. Основни блокове, мизансцен и разположение на камерите.

9. Новинарски екипи: външни екипи, екип в студиото. Подготовка на емисията: етапи, разпределение на работата. Режисура на емисията: репортаж и в студио.

10. Публицистични предавания: видове публицистични предавания и структура. Личността на водещия интервюто в публицистичните предавания – типологизация. Водещ тип „анкетьор": мизансцен, разкадровка и баланс на крупностите.

11. Водещ тип „личност”: мизансцен, разкадровка и баланс на крупностите.

12. Водещ тип „провокатор”: мизансцен, разкадровка и баланс на крупностите.

13. Сравнение между мизансцена и разположението на камерите при различните типове водещи.

14. Интервюто в новини, в спортни, състезателни, музикални, забавни и др. предавания.

15. Тематични обзорни предавания: мизансцена и разположение на камерите в зависимост от брой участници, тема, конфликтни позиции и пр. Роля на водещия.

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

- Карайорданов, Георги. Кино и телевизионно операторско майсторство. С.:БНТ, 1999

- Мелтев, Михаил. Изразни средства на камерата. В:Годишник на деп. Масови комуникации, НБУ. 2009

- Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Средства за оценяване:

- Тест

- Проект за ВИДЕОРЕПОРТАЖ, който съдържа: анотация до 300 знака, режисьорска експликация, авторски текст (ако има).

- Видеорепортаж.