NJRN502 Киното като средство за масова комуникация

Анотация:

Курсът представя основни явления, течения и творчески личности в цялата история на киното. Кинофеноменът е представен като техническо, творческо и комуникативно явление. Разглеждат се в паралел съществените събития в развитието на филмовата естетика и индустриалното кинопроизводство в развитите европейски кинематографии и в Америка.

Представят се в процес на развитие отношенията между екранното произведение и аудиториите в исторически план от края на 19.век до началото на 21.век. Триадата автор - екран - зрител се разглежда в медийна среда, по отношение на кинофеномена, в протежение на цялата филмова история. Киното се разглежда като модерен и постмодерен феномен. Разглежда се промяната в рецепцията на аудиовизията в дигиталната епоха. Представя се промяната в характеристиките на средствата за масова информоция в съотношение с развитието на процесите в кинофеномена.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Мая Димитрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

студентите придобиват цялостна представа за творческите, комуникативните и индустриалните характеристики на кинофеномена. Могат да коментират в песмени форми и чрез устен анализ основни явления, течения и личности в киноизкуството като медиен феномен. Развиват качества да представят в медийна среда съвременните и историческите явления в киното. Придобиват компетенции да водят предавания свързани с изкуството на екрана в аудиовизуални медии.
Предварителни изисквания:
Медийна и компютърна грамотност за ориентация в световната мрежа и подготвяне на тектови анализи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

За първи семестър от двусеместриален курс:

1. Киното като комуникативен феномен.Ранни технически изобретения на кинопионерите.Томас Алва Едисон. Братя Люмиер.

2. Кинопроизводството в десетилетието преди индустриализацията. Френски и американски майстори на постановъчното кино - Жорж Мелиес и Едуин Портър.

3. Създаването на Холивуд 1909-1914 - патентната война и ролята на независимите кинопроизводители.

4. Индустриално кинопроизводство до началото на Първата световна война във Франция. Създаване на системата на филмовите жанрове в търговското кино в Европа. Световният филмов пазар до началото на 20-те години на 20-ти век - доминиран от европейската кинопродукция.Студото на Братя Пате.

5. Големите личности на нямото американско кино. Дейвид Уърк Грифит, Томас Инс, Мак Сенет. Системата на филмовите звезди.

6. Епохата на великия ням кинематограф в Холивуд - 20-те години на 20-ти век. Големите студия - Парамаунт, Туентиът сенчъри Фокс, Юнивърсъл,РКО, Метро - Голдуин - Майер.

7. Разцвет на жанровете в търговското кино на Холивуд в "епохата на джаза" - през 20-те - салонна комедия - Сесил Блаунт Демил, великите комици - Чаплин, Бъстър Кийтън, Лаурел и Харди, Братя Маркс.

8. Експресионизъм и камершпил в немското кино през нямата епоха.

9. Френски филмов авангард през 20-те - филмов импресионизъм, чисто кино и сюрреализъм в киното. Луи Делюк, Жермен Дюлак, Рене Клер, Луис Бунюел, Салвадор Дали.

10. Навлизане на звука в киното - аудиовизуална филмова естетика.

11. Система на жанровете в звуковата епоха в Холивуд през 30-те години на 20-ти век.

12.Явления в говорящото кино в европейските кинематографии - Франция- поетически реализъм, Великобритания - костюмен исторически филмр Италия - кино на белите телефони.

13. Кинопроизводството в държави с тоталитално управление през 30-те и 40-те години на 20-ти век.

14.Киното в САЩ по време на Втората световна война - зрителски феномен.Киното като пропаганден институт и цензурни практики - "Моралният кодекс" на Холивуд и МРРA.

15. Нови художествени течения след края на Втората световна война в Европейското кино - Италиански неореализъм.

Литература по темите:

Андрейков, Тодор "История на киното" Нямо кино Т.1р т2 С. изд. Колибри 2006

Герчева, Красимира "Киното вчера и днес" т.1 С. изд. Народна просвета 1982

Димитрова, Мая "Авторското кино" С. изд. Институт за изкуствознание - БАН 1995

Димитрова, Мая "Метаморфози в общуването автор - екран - зрител" С. изд.Институт за изкуствознание - БАН 2006

Средства за оценяване:

Два теста - по един на семестър в двусеместриален курс

Две курсове работи - всеки семестър по една

Устен изпит за финална оценка